Bộ kit tài nguyên “The Project-based learning for climate action” được biên soạn bởi NILE (Anh) và Atlantic Five-Star English

30/01/2024
  
Bạn muốn tìm cách nâng cao nhận thức về môi trường và hành động vì khí hậu cho học sinh? Bạn muốn sử dụng các dự án thực tế để giúp học sinh phát triển sự tự tin trong việc giao tiếp bằng tiếng Anh? Bạn đang tìm kiếm những hoạt động kịch nghệ để tăng sự hứng thú trong học tập?


 
Bộ kit tài nguyên “The Project-based learning for climate action” được biên soạn bởi NILE (Anh) và Atlantic Five-Star English

Bộ kit tài nguyên “The Project-based learning for climate action” sẽ mang đến cho bạn hướng dẫn để giải quyết các về đề trên, cùng những bài giảng và hình ảnh thực tế của các giáo viên đã thực hiện dự án vì môi trường cùng học sinh của họ. 

Bộ kit được thiết kế đặc biệt cho giáo viên tại Việt Nam và bao gồm ý tưởng dự án cho các lớp học ở cấp Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông, phù hợp cho cả trong hệ thống giáo dục công lập và tư thục. Bộ kit có sự đóng góp từ cả các chuyên gia quốc tế và giáo viên tại Việt Nam. Ngoài ra, bộ kit cũng có kèm các hướng dẫn chi tiết và biểu mẫu để giúp bạn thiết kế và triển khai các dự án lớp học của riêng bạn.

Bộ kit tài nguyên “The Project-based learning for climate action” được biên soạn bởi NILE (Anh) và Atlantic Five-Star English (Việt Nam), với sự hỗ trợ từ Hội đồng Anh trong khuôn khổ Chương trình tài trợ UK/Việt Nam mùa 2023.

Chúng tôi hy vọng rằng bộ kit sẽ giúp bạn truyền cảm hứng cho học sinh của mình để cải thiện khả năng tiếng Anh và hành động vì môi trường!

Tải bộ kit: Tại đây 
--------------

Do you want to learn how to raise your students' awareness of environmental issues and climate action? Do you want to use real-world projects to help you students develop the confidence to communicate in English? And throw in some drama activities to add some fun?

The Project-based learning for climate action resource kit brings together top tips on these topics, with case studies and photographs of real teachers who have done these projects with students in their classrooms. It's designed specifically for teachers in Viet Nam and includes project ideas for Primary, Secondary and High School classrooms, in both state and private education. It features contributions from both international experts and local teachers in Viet Nam. There are also step-by-step guides and templates to help you design and implement your own classroom projects.

The Project-based learning for climate action resource kit has been put together by NILE (UK) and Atlantic Five-Star English (Viet Nam), with support from the British Council as part of its UK / Viet Nam Season 2023 grants programme.

We hope it helps you inspire your students to improve their English and take action for the environment!

Download the kit: Here
---------------

ATLANTIC FIVE-STAR ENGLISH – Đơn vị khảo thí ủy quyền tổ chức kỳ thi Cambridge và là đối tác chính thức của Hội đồng Anh & IDP
  • Cơ sở 1: Số 33 - 35 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
  • Cơ sở 2: Số 125 Hoàng Ngân, Cầu Giấy, Hà Nội
  • Website: agfivestar.vn
  • Hotline: 0936 338 656/ 0934 630 885
Top