Dự án tiếng Anh miễn phí

05/11/2016
  
 

Hàng năm, tập đoàn Atlantic vẫn luôn chi ra những khoản quỹ dành riêng cho việc trao các học bổng và hỗ trợ giáo dục trong lĩnh vực dạy và học tiếng Anh. Sau nhiều năm hoạt động, chúng tôi nhận ra việc đưa công việc mang tính đóng góp cho cộng đồng này lên một bước cao hơn, trọng tâm và hiệu quả hơn là một việc làm cần thiết và đúng với khả năng của tập đoàn.

Với sự nỗ lực của nhóm những giáo viên, giảng viên nước ngoài chuyên đào tạo về Anh ngữ, và kinh nghiệm làm việc dày dặn của Phòng đào tạo và dự án của Atlantic Group, chúng tôi mong muốn tạo ra những chương trình học tập tiếng Anh hiệu quả, mang tính áp dụng thực tế cao dành cho nhóm các học sinh trung học cơ sở và phổ thông không có điều kiện tiếp cận ngoại ngữ này hàng ngày hoặc tại trường.

Đồng thời dự án còn hướng tới việc nâng cao năng lực dạy học của nhóm các giáo viên dạy tiếng Anh tại địa phương, cũng như dạy tiếng Anh cho các đối tượng cựu chiến binh và con em giáo viên, con em của các cán bộ địa phương.

    TIN LIÊN QUAN

Top