Văn hóa doanh nghiệp

07/08/2017
  
Atlatic Group là một Tập đoàn được xây dựng bởi đội ngũ nhân viên đến từ các địa phương khác nhau cũng như nhiều quốc gia khác nhau. Vì vậy, Ban lãnh đạo công ty luôn cố gắng để có thể tập hợp sức mạnh và phát huy nguồn lực của mọi thành viên công ty, làm gia tăng nhiều lần giá trị của từng nguồn lực con người đơn lẻ, góp phần vào sự phát triển bền vững của Tập đoàn. Đạt được điều này là bởi Ban lãnh đạo công ty đã nhìn ra khả năng tiềm tàng của mỗi nhân viên, giúp mỗi nhân viên thấy rõ điểm mạnh – yếu của bản thân, mục tiêu, định hướng và bản chất công việc mình làm đồng thời tạo điều kiện để nhân viên phát huy thế mạnh và sự sáng tạo.

Mỗi nhân viên Atlantic Group, không kể màu da, sắc tộc, ngôn ngữ, vùng miền, đều được nâng niu, trân trọng và khơi gợi, truyền cảm hứng lao động, sáng tạo, góp phần vào sự thành công của công ty. Ở Atlantic Group, sự bình đẳng, thấu hiểu, chia sẻ và tôn trọng là yếu tố then chốt nổi bật và là nền tảng để có thể xây dựng và duy trì một tập thể vững mạnh, luôn biết yêu thương, đùm bọc, hỗ trợ lẫn nhau.
Top